ukurasa_bango

Usambazaji wa Umeme wa Pato Nyingi (D. T .Q).